Jawatan Kosong di Kementerian Luar Negeri KLN

0 19

Warganegara Malaysia yang berkelayakan dipelawa untuk memohon jawatan di Kementerian Luar Negeri KLN sebagaimana berikut:

1. Penolong Pengarah Gred 44
2. Pegawai Penyelidik Gred 41

Calon berkelayakan dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk memohon mengisi kekosongan kerja yang diiklankan seperti di bawah:

  • Nama Majikan: Kementerian Luar Negeri KLN
  • Lokasi Kekosongan: KL
  • Tarikh Tutup Permohonan: 31 Mei 2020

Pengenalan mengenai Kementerian Luar Negeri KLN

Kementerian Luar Negeri (Bahasa Melayu: Kementerian Luar Negeri), disingkat KLN, adalah kementerian Kerajaan Malaysia yang bertanggungjawab untuk hal ehwal luar negeri, diaspora Malaysia, orang asing di Malaysia, diplomasi, hubungan luar negeri, pencegahan keganasan, hal ehwal dua hala, pelbagai hala urusan, ASEAN, protokol antarabangsa, perkhidmatan konsular, urusan maritim, senjata kimia. Kementerian sekarang berpusat di Putrajaya. Kementerian Luar Negeri Malaysia juga dikenali sebagai Wisma Putra, yang juga merupakan nama bangunannya di Putrajaya.

Syarat Memohon dan Bidang tugas

Penolong Pengarah Gred 44

Syarat :

Jawatan ini terbuka kepada Warganegara Malaysia yang:
• Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
• Memiliki sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) atau setaraf. Calon-calon dengan kelulusan dalam bidang Sains Sosial akan diberi
keutamaan. Calon-calon yang berkelulusan Sarjana atau yang lebih tinggi amat dialu-alukan;
• Pengalaman dalam pengurusan projek turut diberi keutamaan;
• Kreatif, boleh bekerja di bawah penyeliaan minimum dan berdedikasi;
• Mahir berkomunikasi dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris; dan
• Mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 3 tahun.

Bidang Tugas :

Bergantung pada kemahiran masing-masing, Pegawai yang dilantik akan bertugas dalam bidang-bidang berikut:
• Menjalankan penyelidikan mengenai mesej-mesej secara dalam talian (online) dengan mengikuti, memantau, menilai dan mengumpul maklumat bagi
membangunkan produk naratif balas;
• Mengkaji, menganalisis dan menilai impak, capaian, vektor dan keberkesanan hasil produk digital;
• Merancang, membangunkan, menghasilkan dan menyebarkan produk, serta membantu dalam penganjuran majlis dan persidangan yang berkaitan;
• Membangunkan kemahiran dan meneruskan kesinambungan hubungan dengan pihak luar dan kolaborasi dalam bidang penyelidikan berkaitan; dan
• Menyampaikan pembentangan di program yang dianjurkan oleh SEARCCT, di dalam atau luar negara.

Pegawai Penyelidik Gred 41

Syarat:


Jawatan ini terbuka kepada Warganegara Malaysia yang:
• Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.
• Memiliki sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) atau setaraf. Calon-calon dengan kelulusan dalam bidang Hubungan Antarabangsa,
Keselamatan Antarabangsa atau Sains Politik akan diberi keutamaan. Calon-calon yang berkelulusan Sarjana atau yang lebih tinggi amat dialu-alukan.
• Kreatif, boleh bekerja di bawah penyeliaan minimum dan berdedikasi.
• Mahir berkomunikasi dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.
• Pengalaman di dalam melaksanakan kajian dan analisis merupakan satu kelebihan

Bidang Tugas:

Pegawai yang dilantik akan bertanggungjawab menjalankan tugas-tugas berikut:
• Merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti penyelidikan dalam bidang keganasan dan pencegahan keganasan serta Preventing and Countering
Violent Extremism (PCVE), dan menyediakan hasil-hasil kajian daripada projek penyelidikan untuk diterbitkan;
• Menyediakan kompilasi artikel untuk diterbitkan dalam bidang keganasan, pencegahan keganasan serta Preventing and Countering Violent Extremism
(PCVE);
• Merancang dan melaksanakan program-program kesedaran awam dalam negara mengenai isu-isu keganasan, pencegahan keganasan serta Preventing
and Countering Violent Extremism (PCVE);
• Menyelia dan merancang pengendalian perkhidmatan perpustakaan SEARCCT serta penyelenggaraan bahan bacaan ilmiah bagi perpustakaan; dan
• Mewakili SEARCCT dan memberi pembentangan dalam persidangan, bengkel, seminar dan mesyuarat sama ada di dalam atau luar negara.

Manfaat dan Gaji


• Jawatan kontrak selama satu (1) tahun, boleh dilanjutkan.
• Skim gaji: Gred 41

Bagaimana cara memohon?

Permohonan hendaklah dihantar mengikut cara yang dinyatakan di iklan / mohon online. Sila rujuk disini.

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.